Just nu är 144 restips publicerade

Marshallöarna

12.26.2014 · Posted in Australien & oceanien

Marshallöarna är en önation i Mikronesien med en befolkning på drygt 60 000 människor. Ögruppen är självständig sedan 1986 under fri association med USA. Marshallöarna ligger mitt i Stilla Havet väster om den internationella datumlinjen och strax norr om ekvatorn.

Historia

Marshallöarna befolkades ursprungligen under det andra årtusendet f.Kr. av mikronesiska folkgrupper. Man känner till mycket lite om öarnas tidiga historia men invånarna reste mellan öarna med hjälp av traditionella kanoter. Den första europén som såg öarna var den spanska upptäcktsresanden Alonso de Salazar som kom till området 1526.

1788 kom den brittiska kaptenen John Charles Marshall hit efter vilken ögruppen uppkallades på brittiska kartor. Marshallöarna hävdades dock av Spanien som en del av Spanska Oceanien. 1874 erkändes den spanska suveräniteten också internationellt. Öarna såldes dock redan 1884 till Tyskland genom påvens medling. 1886 påbörjade ett tyskt handelsbolag sin verksamhet på Marshallöarna och några år senare blev de ett protektorat under Tyska Nya Guinea.

En tid innan och under det tyska styret så besöktes öarna då och då av tyska handelsmän och fiskare men kontakten med öborna var sparsam och oregelbunden. Den japanska regeringen ville dock snart göra Japan till en stormakt i Ostasien både ekonomiskt och militärt. Ett resultat av denna ambition var att landet 1914 ockuperade flera av atollerna tillhörande Marshallöarna. Efter kriget så avsade sig Tyskland 1919 alla sina territorier i Stilla Havet och 1920 fick Japan ta över de som var belägna norr om ekvatorn, däribland Marshallöarna.

Tyskland hade huvudsakligen ekonomiska intressen i Mikronesien medan Japan var mer intresserade av att lösa problem med överbefolkning och brist på land. Under sin herretid lät man flytta drygt 1000 japaner till Marshallöarna. Japanerna försöka förändra den matriarkaliska organisationen på öarna till det japanska patriarkaliska systemet men det lyckades inte. Befolkningen fick gå i japanska skolor, studera det japanska språket och japansk kultur.

1944, under andra världskriget, invaderades Marshallöarna av amerikanska styrkor som tog över öarna och lät dem bli en del av Stillahavsprotektoratet tillsammans med flera andra ögrupper.

Mellan 1946 och 1958 genomförde USA 67 kärnvapentester på Marshallöarna, däribland det största kärnvapentestet USA någonsin genomfört, Castle Bravo. När USA testade sin första vätebomb, Ivy Mike, förstördes en av öarna i Enewetak-atollen och resulterade i åtskilliga cancerfall och fosterskador ända in i vår tid. 1956 ansåg atomenergikommissionen att Marshallöarna var ”den överlägset mest förorenade platsen i världen”.

1979 etablerades en regering och Marshallöarna fick självstyre. Ögruppen blev en självständig stat 1986 under fri association med USA där de senare står för bistånd och försvar i utbyte mot rätten till viss militär aktivitet.

Geografi

Marshallöarna ligger norr om Nauru och Kiribati, öster om Mikronesiska federationen och söder om det amerikanska territoriet Wakeön vilken de hävdar som en del av Marshallöarna.

Marshallöarna består av 29 atoller och fem isolerade öar av vilka 24 är bebodda och har representanter i senaten.

Transport

Det statliga flygbolaget Air Marshall Islands flyger till många av öarna inom landet från Marshall Islands International Airport i Majuro. Continental Airlines flyger till Mikronesiska federationen, Guam och Honolulu. Japan Airlands har ibland chartrade flighter till Marshallöarna för dykningsresor.

Comments are closed